"Za życiem"

Szanowni Państwo,
Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie miasta Rzeszowa przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jako placówkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw.
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO).

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r.
(link do uchwały: M20220064.pdf (sejm.gov.pl))
Do zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego odnosi się
PRIORYTET II. 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY
2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki
w szkole oraz jego rodzinie
.

Celem działania programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie jego i rodziny opieką specjalistyczną, w szczególności:

 • jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków,
  w jakich się ono rozwija,
 • ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
 • wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka),
 • kształtowanie pozytywnych relacji rodzic – profesjonalista.

WOKRO będzie organizować dodatkowe zajęcia dla dzieci i ich rodzin w wymiarze do co najmniej 5 godzin tygodniowo dla dziecka dla ok. 20% obecnie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a legitymujących się najcięższymi schorzeniami i zaburzeniami oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w miarę możliwości.

Planuje się rozpoczęcie realizacji zajęć w ramach projektu „Za życiem” od 15 września 2022r.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 2 września 2022 r.
Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronach „Za Życiem” – nowe działania i większe nakłady finansowe - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dzieci z niepełnosprawnością mieszkające w Rzeszowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
w ramach programu 
„Za życiem”

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy kieruje na zajęcia specjalistyczne w zakresie:

 • Trening funkcji poznawczych-Biofeedback
 • Ćwiczenia integrujące zmysły
 • Stymulacja rozwoju dziecka
 • Kształtowanie mowy
 • Wspomaganie rozwoju mowy- komunikacja alternatywna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia z psychologiem
 • Trening słuchowy metodą Tomatisa
 • Terapia dźwiękiem
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem
 • Rehabilitacja ruchowa, zajęcia ruchowe
 • Trening funkcji wzrokowych
 • Trening funkcji słuchowych
 • Terapia wielozmysłowa

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ilość godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych będzie uzależniona od potrzeb i może wynosić 5 godzin w tygodniu.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zaświadczenie lekarskie o nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

                                                                                                                                              Dyrektor ZSS im. UNICEF w Rzeszowie
                                                                                                                                              Jadwiga Greszta

Pliki do pobrania:

Regulamin Za życiem na lata 2022-2026.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Wniosek.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Zaświadczenie lekarskie.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu- Rekomendacje terapeutów prowadzących zajęcia WWRD.pdf

plakat budzet panstwa