Lp.

Rodzaj uroczystości

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2023 r.

9:00

2.

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

6 września 2023 r.

godzina 10:15

3.

Wywiadówka

21 września 2023 r. g.16.00

4.

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2023 r.

5.

Msza Święta za zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów.

listopad 2023 r.

6.

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2023 r.

7.

Próbny egzamin ósmoklasisty

21-23 listopada 2023 r.

8.

Święty Mikołaj w szkole

grudzień 2023 r.

9.

Wigilia szkolna

21.12.2023 r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

11.

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach klasyfikacyjnych

8 stycznia 2024 r.

12.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2024 r.

13.

Wywiadówka

25 stycznia 2024 r.

14.

Podsumowanie frekwencji za I półrocze oraz informacje na temat bezpieczeństwa podczas ferii

26 stycznia 2024 r.

15.

Ferie zimowe

29 stycznia- 11 lutego

2024 r.

16.

Zakończenie pierwszego półrocza

31 stycznia 2024 r.

17.

Próbny egzamin zawodowy

luty-marzec

18.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2024 r.

19.

Bierzmowanie

marzec 2024 r.

20.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia

2024 r.

21.

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2024 r.

22.

Święto 3-go Maja

30 kwietnia 2024 r.

23.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

24.

Wywiadówka

23 maja 2024 r.

25.

Pierwsza Komunia Święta

maj 2024 r.

26.

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach klasyfikacyjnych

3 czerwca 2024 r.

27.

Egzamin zawodowy

czerwiec 2024 r.

28.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego

czerwiec 2024 r.

29.

Podsumowanie frekwencji za rok szkolny oraz informacje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji

czerwiec 2024 r.

30.

Spotkanie uczniów klas kończących edukację w ZSS im. UNICEF z wychowawcami

20 czerwca 2024 r.

31.

Rada Plenarna

20 czerwca 2024 r.

32.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

33.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia

2024 r.

34.

Zaplanowanie rozpoczęcia roku szkolnego

sierpień 2024 r.

Dyrekcja Szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2023/2024 są:

13 października 2023 r., 2 listopada 2023 r., 22 grudnia 2023 r., 2 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.