Zestaw Podręczników na rok szkolny 2024/2025.

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Dokonując zakupu podręczników dla uczniów Szkoły Branżowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy, proszę pamiętać o konieczności odebrania od sprzedawcy imiennych faktur (na ucznia).
Uczniowie Szkoły Podstawowej nie zakupują podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Będą one wypożyczane z biblioteki szkolnej. Podręczniki do pobrania: Podręczniki na rok szkolny 2024/25