Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie.


Zespół taneczny „RYTM”

W szkole działa prowadzony we współpracy z MDK zespół taneczny „Rytm.” Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz  Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W bieżącym roku szkolnym tancerze pracują w trzech grupach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy i są prowadzone przez instruktorów MDK: nauczyciela – terapeutę panią Annę Łuka oraz muzyka i akompaniatora pana Ryszarda Hołubowskiego. Zajęcia obejmują ćwiczenia warsztatowe, pracę nad układami choreograficznymi oraz pokazy i występy na ogólnoszkolnych imprezach okolicznościowych. Instruktorzy MDK współpracują z nauczycielem ZS. im. UNICEF w Rzeszowie panią Aliną Ciechanowską, która od lat sprawuje opiekę na zespołem tanecznym.

 

Zapraszamy do obejrzenia tańców w wykonaniu członków zespołu:

 

 

 

 
Grupa Integracyjna „Razem”

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie od wielu lat prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami o charakterze arteterapii. W zajęciach tych tych licznie uczestniczą uczniowie naszej szkoły.

Grupa Integracyjna skupia dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, której uczestnictwo w zajęciach jest uzależnione od pomocy osób trzecich. Zakłada się, że każdej osobie niepełnosprawnej partnerować będzie rówieśnik. W tym celu utworzona została grupa Młodzieżowego Wolontariatu, której członkowie (młodzież z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci) pomagają w organizowaniu zajęć. Wolontariusze towarzyszą uczestnikom zajęć, wspomagają osoby niepełnosprawne, zapewniają im konieczną pomoc i opiekę.

Formy pracy i tematyka zajęć są uzależnione od zainteresowań, potrzeb, możliwości uczestników zajęć. Zajęcia obejmują różnego rodzaju gry i zabawy o charakterze integracyjnym, wspólne gry towarzyskie, świetlicowe, zajęcia plastyczne, teatralne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, spotkania okolicznościowe.