podsumowanie VII Edycji Konkursu Umiejętności Społecznych

W dniu 4 czerwca 2024 roku odbyło się podsumowanie VII Edycji Konkursu Umiejętności Społecznych  w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród. W tym roku szkolnym uczestnicy musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • rozmowa z operatorem numeru alarmowego,
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • postępowanie podczas krwawienia z nosa,
  • bandażowanie nadgarstka,
  • unieruchomienie ręki temblakiem zrobionym z chusty trójkątnej,
  • zawartość apteczki pierwszej pomocy,
  • postępowanie w czasie kataru.

Reprezentanci klas wykazali się dużą wiedzą.
Tytuł Mistrza Umiejętności Społecznych wraz z pucharem  otrzymała Gabriela Piela z kl. 3estytuł Wicemistrza Umiejętności Społecznych wraz z pucharem - Marcin Niwiński z kl. 3is.
Gratulujemy!