Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://www.unicef.pl/
http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://zsunicef.pl/matematyka-inaczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78