Prace uczniów
  
Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://polskiautyzm.pl/
http://www.unicef.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78