Ogłoszenie o naborze uczniów

do klas dla dzieci

z autyzmem i zespołem Aspergera w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie.

 

ZSS im. UNICEF w Rzeszowie ogłasza nabór uczniów do klas dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera funkcjonujących na poziomie:

 

  • normy intelektualnej

  • poniżej normy intelektualnej

  • upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim

  • upośledzenie umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Zespół Szkół prowadzi kształcenie uczniów na etapie: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej. Szkoła zapewnia realizację podstawy programowej oraz różne indywidualne formy terapii.

 

 

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78