Szanowni Rodzice

 Drodzy uczniowie

 

Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie
w nowym roku szkolnym 2016/2017, zaprasza uczniów do następujących typów szkół:

   ·      Szkoła Podstawowa

   ·      Gimnazjum

   ·      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

   ·      Szkoła Przysposabiająca do Pracy

   ·      Kurs Kwalifikacyjny

   

Na bieżąco przyjmujemy dzieci do Przedszkola Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Ośrodka Rewalidacyjno wychowawczego.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest aktualne Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszelkich informacji udziela Dyrekcja Szkoły i sekretariat.

 

Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół

im. UNICEF w Rzeszowie? - więcej informacji

znajdą Państwo

tutaj...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witamy w roku szkolnym 2015/2016

 
 

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół  
im. UNICEF w Rzeszowie.

  

      Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką stworzoną dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Proces edukacyjny w szkole przebiega w małych grupach - klasy liczą od 4 do 8 uczniów lub od 10 do 16  w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w jeszcze mniejszych zespołach liczących od 2 do 4 osób. Dzięki takiej organizacji pracy możliwe jest w szkole maksymalne zindywidualizowanie  podejścia do ucznia oraz udzielanie mu wieloaspektowej pomocy przez cały zespół nauczycieli.

 
  
 
 
Statystyki strony liczymy od: 22.03.13
 
 
                           
Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.unicef.pl/
http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://zsunicef.pl/matematyka-inaczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78