Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie rozpoczyna nabór

na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  w zakresie kwalifikacji T6

 „Sporządzanie potraw i napojów” – zawód – KUCHARZ

 

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone 18 lat,

- zgoda lekarza medycyny pracy na kształcenie w tym zawodzie

- brak potwierdzonych kwalifikacji w zawodzie kucharz

- świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kucharz.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami kierunków

klas szkoły zawodowej ...

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Witamy w roku szkolnym 2014/2015

 
 

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół  
im. UNICEF w Rzeszowie.

  

      Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką stworzoną dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.
Proces edukacyjny w szkole przebiega w małych grupach - klasy liczą od 4 do 8 uczniów lub od 10 do 16  w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w jeszcze mniejszych zespołach liczących od 2 do 4 osób. Dzięki takiej organizacji pracy możliwe jest w szkole maksymalne zindywidualizowanie  podejścia do ucznia oraz udzielanie mu wieloaspektowej pomocy przez cały zespół nauczycieli.

 

 

       Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie? - więcej informacji znajdą Państwo

tutaj...

 

 

  
 
 
Statystyki strony liczymy od: 22.03.13
 
 
                           
Login
http://www.akuaku.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.unicef.pl/
http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.matematyka-inaczej.eu/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78